Smartgrid One

Wij delen onze kennis

Elektriciteitsmarkten

Curtailment
met SmartgridOne

Er zijn verschillende markten georganiseerd rondom de groothandel van elektriciteit (zowel injectie als afname).

Langetermijnmarkt (forward- and futuresmarket)

Op de langetermijn wordt elektriciteit verhandeld op een termijn van langer dan één maand. 

Forwards en futures zijn financiële producten, die worden verrekend tegen spotmarktprijzen van toekomstige leveringsperiodes.

Elektriciteit wordt in Belgie en Nederland op langetermijn verhandeld op de ICE Endex energiebeurs.

Spotmarkten

De day-aheadmarkt en intradaymarkt worden samen de spotmarkt genoemd.

Er zijn verschillende handelsplatformen voor elektriciteit in Europa, zoals EPEX (dit is de spotmarkt van EEX, de European Power Exchange) en NordPool.

De spotmarkten zijn onderverdeeld in verschillende marktgebieden: België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

Op de day-aheadmarkt wordt er verhandeld voor de volgende dag. Bv. voor België en Nederland is dit EPEX SPOT en Nord Pool. De veiling werkt als volgt: deelnemers dienen voor 12h ’s middags hun bieding over te maken. De biedingen zijn per uur voor de volgende dag, van 00h tot 24h. Rond 13h worden de resultaten van de bieding bekend gemaakt.

De day-aheadmarkt is grensoverschrijdend door de interconnectoren tussen de verschillende landen.

Op de intradaymarkt is het mogelijk om stroom te verhandelen in intervallen van een kwartier, een uur of langer. Een transactie moet ten minste 5 minuten voor het moment van levering zijn afgerond.

Onbalansmarkt

De voorspellingen wijken in de praktijk af van de effectieve afname en injectie.

Het verschil tussen de aangekochte of geïnjecteerde  energie en de voorspelde energie veroorzaakt een onbalans. De lokale netbeheerder contracteert hiertoe balanceringsreserves bij markpartijen.

Deze vermogens kunnen ingezet worden om de overschotten of terkorten weg te werken. Bv. waait het harder dan voorspeld, dan zal de energieprijs dalen.

SmartgridOne Controller

Onze smart grid controller verwerkt de day-aheadprijzen en intradayprijzen om de meest economische beslissing te nemen. Tevens kan onze controller ingezet worden in de onbalansmarkt. 

Andere Use Cases

Reduceer energiekosten door piekverbruik af te vlakken.

Frequency Containment Reserve, ofwel primair reservevermogen en automatic Frequency Restoration Reserve.

Opslag van productieoverschotten en verschuiven van energieverbruik in tijd.