Smartgrid One

Curtailment

Remote via API of lokaal via een controller

Curtailment met Smartgrid One

Terwijl we met z’n allen steeds meer duurzaam opgewekte energie omarmen, komen we ook voor uitdagingen te staan, zoals het in balans houden van het energienet. Een direct gevolg hiervan is dat we nu negatieve energieprijzen meemaken, waardoor de kosten voor eigenaars van productieinstallaties hoog oplopen. Een oplossing hiervoor is ‘curtailment’.

 

Wat betekent Curtailment? Curtailment draait om het afstemmen van energievraag en -aanbod. Op momenten van extreme zon of wind, waarbij er te veel energie wordt opgewekt ten opzichte van de vraag, kan het energienet uit balans raken met als gevolg dat de energieprijzen negatief worden en je betaalt voor het produceren van energie. Om dit te voorkomen, kunnen producenten van groene energie, zoals windmolens en zonneparken, hun productie tijdelijk verminderen.

 

De Rol van Eniris Eniris is een pionier in het gebruik van curtailment. We voorspellen realtime de energieproductie van producenten en passen, indien nodig, curtailment toe om overproductie te vermijden. Hiervoor ontwikkelde Eniris twee producten: Eniris Remote Curtailment en smartgrid controller. Met Eniris Remote Curtailment kun je zonder hardware je installatie curtailen, met de smartgrid controller heb je een toestel dat ook je energiemeters kan uitlezen en overige energietechnieken kan aansturen.

 

Eniris Remote Curtailment

Eniris Remote Curtailment is een online dienst waarmee zonne-installaties op afstand kunnen worden aangestuurd via een API. Het unieke aan deze oplossing is dat marktgegevens, met name de Epex spotmarkt en de onbalansmarkt, worden gebruikt om te beslissen wanneer en hoeveel een installatie moet worden teruggeregeld.

Voordelen

  1. Geen Fysieke Interventies: Traditioneel curtailment kan vereisen dat technici naar de installatielocatie gaan om aanpassingen te maken en een toestel te installeren. Met Eniris kunnen klanten dit volledig vermijden, wat tijd en kosten bespaart.
  2. Kostenbesparingen: Door slim in te spelen op de Epex spotmarkt en onbalansmarkt, kunnen bedrijven profiteren van gunstige prijzen, wat kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de lange termijn.

Hoe Werkt Het?

Het Eniris Remote Cutailment is een onderdeel van het platform Eniris Solar. Dit platform wordt verbonden met de zonne-installaties via een API. Op basis van de marktgegevens die het ontvangt, maakt het algoritme van het systeem beslissingen over wanneer en hoeveel een bepaalde installatie moet worden gecurtailed. Deze beslissingen worden vervolgens automatisch uitgevoerd.


De Smartgrid Controller

Wat is de Smartgrid Controller?

De Smartgrid Controller is een apparaat dat rechtstreeks kan worden aangesloten op diverse energie-apparatuur (zoals omvormers, batterijen, warmtepompen, laadstations, energiemeters, enz.) en deze intelligent beheert op basis van een gekozen strategie. Curtailment is een van deze strategieën. Wanneer er sprake is van negatieve energieprijzen, zal de Smartgrid Controller het uitgangsvermogen van de zonne-installatie gedeeltelijk of geheel verminderen.

Meer info?

Neem contact op met info@smartgridone.com

Curtailment by Bart Verheecke

Smartgrid One

Downloads